سیاره مشتری چگونه از بشریت محافظت می‌کند؟

سیاره مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است که به واسطه گرانش عظیم خود نقش مهمی در تاریخچه منظومه شمسی دارد. این سیاره گازی می‌تواند بخشی از سنگ‌های آسمانی که به سوی زمین حرکت می‌کنند را به سوی خود بکشد و مانع از برخورد با زمین شود. اما در…
go2top