نظریه بیگ‌ بنگ چیست؟ – به زبان ساده

نظریه بیگ بنگ پذیرفته شده‌ترین تصویر ما از تحول و تکوین کیهان است. این نظریه که از یک تکینگی آغاز می‌شود تحول و تشکیل کیهان و ساختارهای کیهانی را از لحظاتی پس از تکینگی نخستین تاکنون را به خوبی توصیف می‌کند. نظریه بیگ‌بنگ تا کنون بارها مورد…

پیش از بیگ‌بنگ چه اتفاقی افتاد؟ ایده هاکینگ برای پیدایش جهان

استیون هاکینگ و جیمز هارتل و بعدها توماس هرتاگ ایده‌ای را مطرح کردند که در آن جهان هیچ آغازی ندارد. در واقع ایده آن‌ها این است که شرایط مرزی کیهان ما در آغاز این بوده که هیچ شرط مرزی ندارد و این ایده مشهور به «پیشنهاد بدون مرز» گردیده است.…
go2top