جدیدترین مطالب را دنبال کنید

ماه: خرداد ۱۳۹۹

گفتگوی زنده در اینستاگرام موضوع: آینده در پرتوی کامپیوترهای کوانتومی میهمان: دکتر صادق رئیسی، استاد دانشگاه صنعتی شریف زمان سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران در صفحه اینستاگرام مجله علم روز: https://www.instagram.com/sciencetoday_ir

اینترنت باز هم این کار را انجام داد. امروز اینترنت پر از داستان‌هایی هست که توسط نشریاتی مثل New York Post ، Express و Daily Star منتشر شده که اغلب به یکدیگر ارجاع می‌دهند و خبری مبنی بر این ادعا را منتشر می‌کنند که دانشمندان ناسا مدرکی که اثبات می‌کند جهان‌های موازی وجود دارد را یافته‌اند. این تیترها همگی اغراق شده و درباره آنچه محققان یافته‌اند نادرست هستند. دانشمندان در واقع مدرکی (سیگنالی) از ذرات بنیادینی یافته‌اند که ممکن است ادارک فعلی ما از فیزیک را به چالش بکشند. این مدرک ممکن است صرفا درباره...

به نظر غیر منطقی می‌رسد اما بهترین مدل ریاضیاتی ما برای توصیف آگاهی ممکن است دلالت بر این داشته باشد که همه چیز دارای آگاهی است. این ایده که همه موجودات جاندار و غیر جاندار دارای نوعی از آگاهی هستند شاید به نظر نامعقول و غیر علمی برسد. اما گروهی از دانشمندان مدلی ریاضیاتی برای آگاهی توسعه داده‌اند که نتایج شگفت‌انگیزی نشان می‌دهد. بر اساس این مدل شاید نه تنها انسان بلکه باقی موجودات غیر جاندار و حتی خود جهان به عنوان یک کل دارای نوعی از آگاهی باشد. آن‌ را «مؤثر بودن غیر قابل...

کانال علم روز