جدیدترین مطالب را دنبال کنید

ماه: آبان ۱۳۹۸

حتما برای شما هم پیش آمده که صحنه‌ای را دیده‌اید و بعد با خود گفته‌اید: چقدر این صحنه آشناست.. گویا قبلا این صحنه را دیده‌ام. به این پدیده آشناپنداری یا دژاوو گفته می‌شود. نظریه‌های مختلفی برای توضیح این پدیده مطرح شده است از علل روان‌شناختی و کارکرد مغز تا تناسخ روح و جهان‌های موازی. در این ویدئو با برخی از این نظریه‌ها آشنا می‌شویم:

جهان در میلیاردها سال بعد چگونه خواهد شد؟ آیا جهان تبدیل به گورستانی از ستاره‌های مرده و سیاه‌چاله‌ها خواهد شد؟ این ویدئو به زیبایی آینده جهان در میلیاردها سال بعد را به تصویر کشیده است:

کانال علم روز