جدیدترین مطالب را دنبال کنید

نمایش به صورت تایم لاین با 3 طرح مختلف

طرح سوم

فاخته قنبرنژاد سیستمهای پیچیده و کرونا
01:05

سیستم‌های پیچیده و پیش‌بینی شیوع کرونا: گفتگوی زنده در اینستاگرام

#Live موضوع: سیستم‌های پیچیده و پیش‌بینی شیوع کرونا میهمان این گفتگو: دکتر فاخته قنبرنژادمتخصص سیستم‌های پیچیدهاستاد دانشگاه صنعتی شریف پنجشنبه 5 تیر ماه 99ساعت 19:00، به وقت تهران در لایو...

کاربرد علم داده در فیزیک علیرضا وفایی صدر
کمتر از 30 ثانیه

کاربرد علم داده در فیزیک: گفتگو با دکتر علیرضا وفایی صدر

گفتگوی زنده در اینستاگرام موضوع: کاربرد علم داده در فیزیک میهمان: دکتر علیرضا وفایی صدر، پژوهشگر در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) در صفحه اینستاگرام مجله علم روز: https://www.instagram.com/sciencetoday_ir/

بیشتر
کانال علم روز